Kết quả tìm kiếm:

Tag: chiến lược

Chiến lược đại dương xanh và sự bùng nổ của Zoom trong đại dịch Covid-19

Campaign 24/06/2021 - 17:06

Là một ứng dụng trực tuyến sinh sau đẻ muộn so với các “ông lớn” Google meet, Microsoft Teams, Zoom...