Từ điển chuyên ngành

image
image

Giải nghĩa

Frequency

Số lần phân phối trung bình quảng cáo của bạn cho mỗi người

Chú thích:

image