image
image

Giải nghĩa

User generated content

là lượng nội dung được tạo ra bởi người dùng thông qua các hình thức như bài dự thi chia sẻ/ comment/trả lời khảo sát...

Chú thích:

image