Content Partnership

Nội dung Profile sản phẩm Báo giá
Mega Community Solution Link chi tiết Liên hệ
Tài trợ chuyên đề: MoneyTalk 2021 Link chi tiết Tải xuống
Tài trợ Show: GameK Showmatch Link chi tiết Tải xuống
Tài trợ sự kiện: Thần tượng Gen Z Link chi tiết Liên hệ
Tài trợ chuyên đề: Vu Lan 2021 Link chi tiết Tải xuống
Tài trợ chuyên đề Vũ trụ "Ở nhà không la cà": Đấu giá đồ Sao Link chi tiết Tải xuống
Tài trợ chuyên đề: "Hello Gen Z" Link chi tiết Tải xuống
Tài trợ chuyên đề: 2 Tuần "Ngon" ngay Link chi tiết Tải xuống