Phạm Ngọc Minh

Dịch vụ SEO tổng thể và Google Adwords

Đặng Minh Phương

Tư vấn lên kế hoạch tuyến bài trên báo chí

Nguyễn Trung Hiệp

Tư vấn tài trợ sư kiện, song hành cùng báo chí

Phạm Thị Hồng Ngọc

Tư vấn phát triển các kênh Social Media

Nguyễn Như Anh

Lên kế hoạch chiến dịch truyền thông tổng thể cho nhãn hàng