logo content marketing admicro

Kết quả tìm kiếm:

Tag: tiktok

TikTok Marketing – Chiến dịch “must-have” cho Doanh nghiệp 2021?

Xu hướng 30/08/2021 - 13:08

Nhiều chủ doanh nghiệp bắt đầu nhận thấy họ có thể sẽ bỏ lỡ TikTok nếu “chậm chân”. Content Marketin...

3 cách influencers thay đổi hành vi mua hàng của người tiêu dùng

Xu hướng 16/08/2021 - 17:08

Influencers đã và đang tạo ra những tác động lớn đến hành vi mua hàng của người tiêu dùng. Vậy các n...